Latvijas ūdens maratonu kauss 2021

Latvijas ūdens maratonu kauss 2021

Nolikums (Post factum)

Ideja - apvienot visu Latvijas ūdens (airēšanas) maratonu rezultātus un noteikt Latvijas lielāko 'maratonistu' (tiek atsevišķi skaitīti vīri, meitenes un ārzemnieki)

Par maratonu tiek uzskatītas airēšanas sacensības, kuru pamatdistances garums ir vismaz 42.195km un kuras notiek jau vismaz trešo gadu. Tiek vērtētas gan pamat gan īsās distances. Par katru nākamo sacensību iekļaušanu Kausā lemj iepriekšējā gada sacensību organizatori (ja sacensību organizators ir izrādījis par to interesi vismaz līdz aktuālās sezonas 1. martam)

2021. gadā notika 5 sacensības
Gauja XXL 90km  - (1. maijs)
Airēšanas maratons "Zombijs" 100km - (24. aprīlis)
Salacas Mauciens - (21. augusts)
Gaujas Bāziens - (25. septembris)

Ieskaite

Tiek ieskaitīti 3 labākie rezultāti 100% apjomā un 15% no pārējās sacensībās iegūtajiem punktiem (Tādējādi motivējot piedalīties visās sacensībās, taču neizslēdzot no cīņas tos, kuri kaut kādu iemeslu dēļ kādā nav varējuši piedalīties)

Laivu Klases

Sadalījumu laivu klasēs nosaka katru sacensību organizators, taču - nemainot laivu klašu sadalījumu katrā konkrētā maratonā, Kausa aprēķinam, klases, distances un laivu tipa ietvaros, tiek apvienotas (e.g. smailes sievietes, smailes jauktās un smailes vīri tiek apvienotas vienā klasē - smailes) (iemesls: liels laivu klašu skaits ar vienu vai diviem dalībniekiem tanī, neatspoguļo kopējo situāciju un neļauj salīdzināt dalībnieku rezultātus)

Aprēķini un sacensību koeficienti

Princips

Braucējs uzvarot laivu klasē sacensībās 42.195km pamatdistancē upē, kura 'normāli tek' saņem 42.195 punktus.

Sakarā ar to, ka sacensību distances ir dažāda garuma, dažās upēs netek nemaz, bet citās jābrauc pa nakti tika nolemts katrām sacensībām piešķirt izlīdzinošus koeficientus un dalībnieka rezultātu attiecīgi reizināt ar šo koeficientu

Tika pieņemts lēmums, ka koeficienti ir sekojoši:

Sacensības Distance Koeficients
Zombijs   1.2
Gauja XXL 90km individuāli 1.2
Salacas Mauciens   1.3
  Īsā distance 1.1
Gaujas Bāziens   1.2
  Īsā distance 0.8

Tiek piešķirti papildus punkti par vietām klasēs, kurās ir lielāks dalībnieku skaits (šis koeficients šogad ir mazliet samazināts salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) (iemesls: dalībnieki, kuri piedalās laivu klasēs, kurās ir ievērojami lielāka konkurence, un ieņem augstas vietas, saņem mazāk punktus, kā dalībnieki, kuri ieņem pirmo vietu vienas vai divu laivu konkurencē)

Tādējādi dalībnieka rezultātu aprēķina pēc šādas formulas: (43.195 – vieta)* koeficients *(((laivas klasē/vieta)/100)+1)

Ja kādās no sacensībām, kādā no distancēm, startē vairāk par 43 laivām – bāzes koeficients (43.195) tiek reizināts ar 2. Šīs izmaiņas tiek attiecinātas uz visām sacensībām (arī jau notikušajām)

Dalībniekiem kuri nefinišē, bet ir veikuši lielu daļu distances, rezultāts tiek aprēķināts kā puse no punktu skaita ko saņēmis dalībnieks, kurš ieņēmis pēdējo vietu šo sacensību lielākajā klasē

Konkrēto sacensību organizators var pieņemt lēmumu nefinišējušam dalībniekam punktus nepiešķirt vispār (piemēram - dalībnieks nobraucis nenozīmīgu distances posmu). Par savu lēmumu organizators paziņo neiekļaujot (vai attiecīgi iekļaujot) dalībnieku rezultātos, kuri tiek iesniegti Kausa rezultātu aprēķinam

Kontaktpersonas:

Airēšanas maratons "Zombijs" - Jānis Krūmbergs (26779624)
Gauja XXL - Elza Puķīte (29550846)
Salacas Mauciens - mARIS (29263907)
Gaujas Bāziens - Jānis Balodis (29473634)