"Plosta ceļš 2016"- NOLIKUMS


1. Maratonu organizē Latvijas Kanu airēšanas biedrība sadarbībā ar Strenču novada pašvaldību.

2. Sacensību vieta, laiks un distance:
2.1. Norises laiks- 2016.gada 21.maijs, ikgadējo Gaujas plostnieku svētku laikā.
2.2. Sacensības notiek Gaujā, posmā no Spicrāmja (P24 tilts pār Gauju) līdz Stenčiem. Distances garums 37,5 km.  
2.3. Starta laiks visām laivām plkst.11:00.
2.4. Sacensību kontrollaiks- 7 stundas.

3. Dalībnieki
3.1. Par sacensību dalībnieku var kļūt jebkurš interesents, kas sasniedzis 18 gadu vecumu.
3.2. Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, var piedalīties sacensībās vienā komandā ar vismaz vienu pilngadīgu personu.
3.3. Dalībai sacensībās nepieciešamo inventāru nodrošina paši dalībnieki.
3.4. Dalībniekiem ir pienākums pārliecināties par savām prasmēm un sava veselības stāvokļa piemērotību dalībai sacensībās paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos. Dalībnieki ir atbildīgi par savu un sacensību inventāra drošību. Dalībnieki apzinās iespējamo risku, kas saistīts ar ilgstošu atrašanos uz ūdens ārpus apdzīvotām vietām (apgāšanās aukstā ūdenī, hipotermija, nogurums, muskuļu sāpes utt.).
3.5. Drošības nolūkos sacensībās nav atļauts piedalīties personām, kas atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās aizdomas par šādu vielu lietošanu. Šādā gadījuma sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir tiesības dalībnieku (komandu) diskvalificēt no sacensībām un neieskaitīt sacensību rezultātu.
3.6. Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par sacensību laikā dalībniekiem radušajam veselības problēmām, nelaimes gadījumiem, traumām, pazaudētu vai nozagtu inventāru utt.

4. Laivu klases
4.1. Dalībnieki var reģistrēties sacensībām šādās laivu klasēs:

Kajaku kasē:
K1M- vienvietīgie kajaki (smailītes), vīrieši;
K1W- vienvietīgie kajaki (smailītes), sievietes;
K2M- divvietīgie kajaki (smailītes) vīrieši;
K2W- divvietīgie kajaki (smailītes) sievietes;
K2MIX-divvietīgie kajaki (smailītes) jaukta komanda (1 vīrietis, 1 sieviete);

Kanoe klasē (tiek pieļauti tikai vienlāpstiņas airi, smailes airus izmantot nedrīkst):
C1M- vienvietīgā kanoe, vīrieši;
C1W-vienvietīgā kanoe, sievietes;
C2M- divvietīgā kanoe laiva, vīrieši;
C2W-divvietīgā kanoe laiva, sievietes;
C2MIX- divvietīgā kanoe laiva, jaukta komanda (1 vīrietis, 1 sieviete);

Piepūšamās laivas:
RAFT (2-4 cilvēki)
Piepūšamo laivu klasē atļauts izmantot tikai kanoe (vienlāpstiņas) airus.
Piepūšamajām laivām jānodrošina peldspēja visas distances garumā.

SUP dēļi:
SUP-M- vīrieši;
SUP-W- sievietes.

4.2. Laivas vai komandas biedru maiņa sacensību laikā nav atļauta.

5. Reģistrēšanās
5.1. Lai reģistrētos sacensībām, vietnē http://airesana.lv dalībnieks aizpilda reģistrācijas formu. 
5.2. Reģistrēšanās  sacensībām notiek internetā no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 20.maijam.
5.3. Sacensību dienā reģistrēties sacensībām būs iespējams tikai starta vietā no plkst. 9:30-10:30 un apmaksājot dalības maksu skaidrā naudā.
5.4. Sacensībām pieteikušos dalībnieku saraksts tiek publiskots vietnē www.airesana.lv .
5.5. Dalībnieks tiek pielaists sacensībām pēc dalības maksas samaksas (6.punkts).

6. Dalības maksa, samaksas kārtība   
6.1. Dalības maksa reģistrējoties un apmaksājot dalības maksu
6.1.1. Līdz 2016.gada 15.maijam- EUR 15,00 vienai personai;
6.1.2. No 2016.gada 16.maija-21.maijam- EUR 25,00 vienai personai.
6.2. Dalības maksa jauniešiem no 14-17 gadiem (vecums sacensību dienā) - EUR 7,00 vienai personai, bērniem līdz 14 gadu vecumam (vecums sacensību dienā)- bez maksas neatkarīgi no reģistrēšanās un dalības maksa samaksas laika.
6.3. Ar dalības maksas samaksu dalībnieks apliecina, ka viņam ir zināmi šī nolikuma noteikumi un viņš apņemas tos ievērot.
6.4. Ja dalībnieks nepiedalās sacensībās (neierodās vai netiek pielaists sacensībām), izstājas no tām vai tiek diskvalificēts, dalības maksa netiek atmaksāta.
6.5. Dalības maksa tiks izmantota sacensību tehniskajam nodrošinājumam- personāls, dalībnieku  numuri, transporta izdevumi, finiša vietas aprīkošana, tiesnešu motivēšana, diplomi, piemiņas veltes, zupa un tēja dalībniekiem finišā.

6.6. Bankas konts dalības maksas samaksai:
Saņēmējs: Latvijas Kanu airēšanas biedrība
Reģ.nr. 40008179222
Banka: AS Swedbank
Konts: LV59HABA0551036308092
Maksājuma mērķis: Dalības maksa Strenči 2016 un dalībnieka vārds uzvārds (ja nesakrīt ar maksātāju).
Bankas komisiju par pārskaitījumu veic maksātājs.

7. Starta procedūra
7.1.Starta atrašanās vieta: http://goo.gl/maps/6o54q
7.2.Dalībnieku numuru izsniegšana notiek starta vietā sacensību rītā no plkst. 9:30-10:30.
7.3. Saņemot numuru, sacensību rīkotājiem ir tiesības pieprasīt iemaksāt drošības naudu EUR 10,00 par sacensību numuru. Drošības nauda tiek atmaksāta finišā pēc dalībnieka numura atdošanas atpakaļ.

8.Finišs
8.1. Finiša atrašanās vieta: http://goo.gl/maps/dvP3A
8.2. Dalībnieks ir finišējis, šķērsojot iedomātu finiša līniju starp norādi krastā un boju ūdenī. Dalībnieka rezultāts tiek ieskaitīts pēc dalībnieka numura nodošanas sacensību tiesnesim.
8.3. Pēc finiša dalībnieki un līdzjutēji pulcējas nometnes vietā- http://goo.gl/maps/HIQIY 
8.4. Sacensību rezultāti tiks publicēti vietnē www.airesana.lv.

9. Drošība.
9.1. Sacensību obligātais inventārs (par šo noteikumu neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts)
9.1.1. Uzvilktas glābšanas vestes visiem dalībniekiem.
9.1.2. Ieslēgts mobilais telefons ūdensdrošā iepakojumā vismaz vienam komandas dalībniekam ar sacensību galvenā tiesneša tālruņa numuru (tiks izsniegts kopā ar dalībnieka numuru).
9.1.3. Vismaz 1,5 litrs dzeramā ūdens vai cita bezalkoholiska dzēriena katram komandas dalībniekam.
9.2. Ieteicamais inventārs-
9.2.1. laika apstākļiem piemērots apģērbs, no saules pasargājoša galvas sega;
9.2.2. pietiekams daudzums pārtikas;
9.2.3. Aptieciņa (antiseptiskas salvetes, plāksteri), citi medikamenti pēc nepieciešamības.
9.2.4. Rezerves drēbju kārta.
9.3. Dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt nepieciešamo palīdzību citam dalībniekam, kurš nonācis nelaimē sacensību laikā (apgāzusies laiva, veselības problēmas utt.), izņemot gadījumu, ja dalībnieks no šādas palīdzības nepārprotami atsakās. Jebkurā gadījumā dalībniekam ir pienākums telefoniski informēt par to sacensību galveno tiesnesi. Veselības apdraudējuma gadījumā, ja cietušais nespēj droši turpināt maršrutu saviem spēkiem, cietušo dalībnieku nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr cietušajam dalībniekam iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību. Par šajā punktā noteikto pienākumu neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.

10. Izstāšanās un diskvalifikācija
10.1. Sacensību dalībnieks, kas izstājas no sacnesībām, par to informē sacensību galveno tiesnesi pa tālruni, kura numurs tiks izsniegts kopā ar dalībieka numuru.
10.2. Ja dalībnieks līdz sacensību kontrollaika beigām nepaziņo par izstāšanos no distances, drošības nauda netiek atmaksāta. Dalībnieka un viņa inventāra noņemšanu no distances organizē pats dalībnieks.
10.3. Nolikumā paredzētajos gadījumos sacensību galvenajam tiesnesim ir tiesības dalībnieku diskvalificēt. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.

11. Apbalvošana
11.1. Uzvar tas, kurš atbrauc visātrāk.
11.2. Sacensību uzvarētāju un dalībnieku apbalvošana notiks ap plkst. 18:00 pie koka skulptūras "Gaujas plostnieks".
11.3. Visi kontrollaikā finišējušie sacensību dalībnieki 
saņems diplomus. Balvu fonda izlozē, kas notiks apbalvošanas laikā, piedalīsies kontrollaikā finišējušie dalībnieki, kas apmeklēs apbalvošanas pasākumu.