Kopsavilkums

Klase Dalībnieki 1 2 3 4 5 6 Kopā Vieta klasē
K1M Mārcis Laidiņš 35   35   35 35 140 1
K1M Juris Apters 32 35     32 32 131 2
K1M Edgars Purviņš   29 32 35 29   125 3
K1M Ģirts Sarja 29   26 32 26   113 4
K1M Kristaps Krūzmanis 26 26   29   29 110 5
K1M Gundars Patmalnieks 23   20 26   26 95 6
K1W Ilze Balode 35     35 35 35 140 1
K1W Sandra Lapiņa 32 35 35 32     134 2
K1W Anda Tumaševska   32 32 29 23   116 3
SUPW Jūlija Mihailova   35   35 35 35 140 1
SUPW Liene Karale     35 32 29 32 128 2
SUPW Ieva Liniņa   32 32   26 29 119 3
K2M Jānis Saulītis, Oskars Galzons 35 35   35 35   140 1
K2M Arnis Kalniņš, Gints Kalns 32   35 32 32   131 2
SUPM Māris Galenieks   35 35 35 35   140 1
SUPM Ēriks Loks   32 32 32 32   128 2
PE_K1M Jānis Dzelme 35 35 35 35     140 1
PE_K1M Mārtiņš Prodnieks 32   32 32 32   128 2
K2MIX Guna Daugule, Viesturs Bebris 35 35   35 35   140 1